Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Præsentation                                                                 

 Legater / Fonde

 

Fælleslegatet for Foreningen til støtte for mødre og børn

Yder hjælp til gravide kvinder,vanskeligt stillede mødre og børn

Ansøgningsskema:nej

Foreningen til støtte for Mødre og børn

Bente Jensen
Svendborggade 1 3. lejl.44, 2100 Kbh.Ø

................................................................................................................................................................

                                                 Børnesagens Fællesråd                                                                                                                                          Støtte til enlige forsørgere

Ansøgning om økonomisk støtte
til
enlige forsørgere

Juleaften er der indsamling i landets kirker til Børnesagens Fællesråd. De indsamlede midler bliver uddelt som stipendier til enlige forsørgere.

Stipendier til enlige forsørgere

Børnesagens Fællesråd yder efter ansøgning støtte til enlige forsørgere, som har en meget dårlig økonomi. Der er tale om mindre stipendier. Det er kun muligt at få støtte en gang om året.

Indsend følgende til Børnesagens Fællesråd, Emdrupvej 115A, 5. etage, 2400 København NV:

  • Brev
  • Budget over indtægter og udgifter
  • Kopi af årsopgørelse

Undgå at hæfte siderne sammen.

Frist for indsendelse er: 1. februar, 1. april, 1. august og 1. november. Der kan forventes svar omkring en måned efter indleveringsfristen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gårdejer Carl Ove Pedersens Fond for blinde børn og unge

Formål:
At støtte uddannelse af blinde børn og unge ved direkte til den enkelte eller indirekte ved støtte til udvikling og uddannelsesmuligheder.

Årlig legatsum: 100.000 kr.
Legatportion: Individuelt.
Ansøgningsskema: Ja

Administrator:
Instituttet for Blinde og Svagsynede
Rymarksvej 1
2900 Hellerup

telefon:                     39 45 25 45         
fax: 39 45 25 25

--------------------------------------------------------------------------------Blindes Støttefond

Formål:
At støtte blinde og svagtsynede.

Ansøgningsskema: Ja

Administrator:
Blindes Støttefond
Bredgade 38
1260 København K
-----------------------------------------------------------------------------
 
Legatet (Fonden) til støtte for diabetesramte børn og unge. Stiftet 1991


Formål:
Hjælp til børn og unge med diabetes.

Legatportion: Variable beløb.
Ansøgningsskema: Ja
Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september.

Administrator:
Diabetesforeningen
Rytterkasernen 1
5000 Odense C

telefon:  66 12 90 06         
fax: 65 91 49 08
web: www.diabetes.dk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Julehjælp

Frelsens Hær · Informationsafdelingen · Frederiksberg Allé 9 · 1621 København V. Tlf: 33314192

http://www.frelsens-haer.dk

Ansøgningsskema kan downloades fra hjemmesiden fra 1. november til 30. november 2008.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

I din lokale kirke kan du som regel også søge julehjælp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirkens Korshærs juleuddeling
Igen i år har vi indskrivning til julehjælp, som består af et kontant beløb (afhængig af familiens størrelse) samt andet. Julehjælpen gives for at muliggøre fejring af julen.

Julehjælpen hos os uddeles til familier på overførselsindkomst eller med en meget lav indtægt og som udelukkende har børn under skolealderen.

Henv.;  Drejervej 6, 2400 København NV, telefonnummer:                     35 81 28 80         

Husk at medbringe:
1. Personnummer. På dig selv og børnene.
2. Dokumentation for indtægter (udskrift fra socialcentret på kontanthjælp eller pension)
3. Dokumentation for udgifter:
husleje, el/gas, varme, børnepasning, licens, evt. lån.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Børnenes kontor

Formål at yde støtte til økonomisk dårligt stillede familier med børn.
ansøges i midten af april og midten af oktober gennem kommuneskolerne i storkøbenhavn

(der er også børnrnes kontore i andre byer)

Der uddeles beklædningshjælp og fødevarehjælp
Ansøgningsskema:ja
uddelingstidspunkt:Juni og december

Børnenes kontor Nørre Farimagsgade 63, 1364 kbh.K

--------------------------------------------------------------------------------

Dansk FolkeFeries Hjælpefond


Yder ikke økonomisk støtte.
Formål:
Feriehjælp til kvinder, der på grund af sygdom eller arbejdsløshed ikke selv kan betale et ferieophold. Ferien vil være arrangeret af Dansk Folkeferie.

Supplerende:
Ingen kontante legater.

Legatportion: Ca. 8 portioner.
Ansøgningsskema: Ja
Ansøgningsfrist: 1. maj.
Uddelingstidspunkt: Juni.

Administrator:
Dansk FolkeFerie
Gammel Kongevej 33
1610 København V

telefon:

33 27 65 00

web: www.danskfolkeferie.dk

 

Opdateret 02/01/2017

Besøg  
077122